Bewonersoverleg Heivelden

On contact met elkaar

 

nieuwsbriefknop.jpg

Declaratie procedure achterpadverlichting gewijzigd PDF Afdrukken E-mailadres
woensdag 29 september 2010 18:50

Naar aanleiding van opmerkingen uit enkele andere wijken in Best, heeft het GOEB* onlangs besloten om de procedure te wijzigen voor het aanvragen van de jaarlijkse tegemoetkoming in energiekosten voor achterpadverlichting. (*GOEB = het Gezamenlijk Overleg Erkende Bewonersgroepen, hier in Best. Zij zijn aanspreekpunt voor de gemeente over deze regeling.)

De wijziging houdt in dat de vergoeding niet meer automatisch wordt overgemaakt, maar dat degenen die van de regeling gebruik maken jaarlijks gevraagd wordt hun gegevens te bevestigen.

De bewoners die in onze wijk gebruik maken van deze regeling, zullen hierover dit najaar individueel worden geinformeerd.

Wilt u meer weten over de regeling voor achterpadverlichting? Kijk dan in het menu Achterpadverlichting over dit onderwerp.

 

Bouw en webhosting

ReneKreijveld.nl
Joomla expertise en web consultancy