Notulen bestuursvergadering BO Heivelden Afdrukken

Hieronder treft u aan de notulen van de bestuursvergadering van het Bewonersoverleg Heivelden van het afgelopen jaar:

Alle notulen zijn te downloaden in PDF-formaat.

Notulen van voorgaande jaren zijn op te vragen bij de secretaris.