Bewonersoverleg Heivelden

On contact met elkaar

 

nieuwsbriefknop.jpg

Doelstellingen PDF Afdrukken E-mailadres

De doelstelling van het Bewonersoverleg Heivelden is het handhaven en/ of verbeteren van het fysieke en sociale woon- en leefklimaat in de wijk Heivelden Best.

  • Het Bewonersoverleg stelt jaarlijks een werkplan op en zal dit door middel van publicaties kenbaar maken.
  • Het Bewonersoverleg komt op voor het algemene belang van bewoners om het woon- en leefklimaat te optimaliseren.
  • Het Bewonersoverleg neemt initiatieven naar zowel buurtbewoners en overheden, organisaties en instellingen als zij van mening is dat er knelpunten zijn of kunnen ontstaan (preventief).
  • Het Bewonersoverleg wil als schakel dienen tussen bewoners en relevante overheden, organisaties en instellingen.
  • Het Bewonersoverleg betrekt alle bewoners zoveel mogelijk bij het vinden van oplossingen en het beheren van de buurt.
  • Het Bewonersoverleg is alert op veranderingen in de wijk Heivelden door het nauwgezet volgen van o.a. gemeentelijk beleid/ plannen en het eventueel doen van beleidsbeïnvloeding.
  • Het Bewonersoverleg is aangesloten bij de koepelorganisatie van bewonersgroepen in Best, het Gezamenlijk Overleg Erkende Bewonersgroepen (GOEB) voor afstemming en wijkoverstijgende zaken.
 

Bouw en webhosting

ReneKreijveld.nl
Joomla expertise en web consultancy